Pobude in sklepi srečanja v Slovenj Gradcu, 26.3.2009

Predstavniki kinematografskih prikazovalcev in distributerjev v Sloveniji so na srečanju evidentirali stanje distribucije filmov v Sloveniji. Za prikazovanje kakovostne in zahtevnejše filmske produkcije v Sloveniji je nujno zagotavljanje občinskih, nacionalnih in evropskih sredstev ter njihova ekonomična poraba. Prikazovalci in distributerji opozarjajo, da je potrebno področje kinematografije v Sloveniji celostno urediti in pripraviti strategijo prehoda na digitalno tehniko, ki bo omogočila znižanje stroškov prikazovanja in distribucije filmov ter dostop do (evropskih oziroma ne-holywoodskih) filmov na digitalnem zapisu, zato sprejemajo naslednje sklepe:

1. Prikazovalci in distributerji ugotavljajo, da so bili pogoji za sodelovanje na javnih razpisih iz naslova kulturnega tolarja za art mrežo kinematografov v preteklosti pomanjkljivi.

2. Na sestanku dne 6. februarja 2009 so predstavniki Kinodvora ministrici Majdi Širca poudaril, da se tako kot njegovi partnerji pri izvajanju programa (slovenski filmski distributerji) Kinodvor zavzema za:

– Sredstva za razpis kulturnega tolarja naj bodo vsaj enaka, če ne višja kot v letu 2008.
– Razpis naj bo objavljen čim prej.
– Razpis naj omogoča prijavo vseh projektov tekočega leta, tudi tistih, katerih distribucija se je začela pred objavo razpisa.
– Kriterij festivalske uspešnosti odvzema točke novim filmom, ki še niso bili predstavljeni na festivalih, zato naj se dopolni z opcijo kriterija uspešnosti kritiških odmevov.
– Razpis naj se objavi dvakrat letno.

MK je na omenjenem sestanku sklenilo, da bo pripombe preučilo in poskušalo najti rešitev že v besedilu razpisa za 2009, v katerem bo z rebalansom zagotovilo enaka sredstva kot v letu 2008.

Na srečanju kino prikazovalcev in distributerjev v Slovenj Gradcu, je distribucijska hiša FIVIA poudarila, da je v letu 2008 MK poslala pripombe s strani distributerja, zato MK naproša, da se do teh pripomb javno opredeli. Prav tako MK predlaga strokovno srečanje s predstavniki kinematografije glede ustreznosti razpisnih pogojev in povišanja javnih subvencij za prikazovanje in distribucijo umetniških filmov v prihodnosti.

3. Prikazovalci in distributerji opozarjajo na pomanjkanje ustreznih tehničnih kadrov kinematografske stroke. Predlagajo, da MK preuči možnosti subvencioniranja izobraževanja za kinooperaterje, ki bi ga bilo mogoče izvesti z opredelitvijo področja razpisa in prednostnih kriterijev v okviru javnega razpisa za poklicno usposabljanje na področjih kulture. Vsekakor pa je potrebno takšen izobraževalen program ustrezno umestiti v kontekst digitalne tranzicije kinematografov.

4. Prikazovalci in distributerji predlagajo srečanje predstavnikov MK, Filmskega sklada RS in kinematografske stroke glede nacionalnega modela digitalizacije oziroma prehoda na digitalno tehniko v slovenskih (art oziroma mestnih) kinematografih. Predlagajo, da se oblikuje posebna delovna skupina kot zunanje posvetovalno telo MK, ki bi predlagala konkretne cilje in ukrepe na tem področju.

5. Prikazovalci in distributerji podpirajo predlog MK za razpis projekta oblikovanja mreže mestnih kinematografov in pričakujejo njegovo čimprejšnjo objavo. Predlagajo, da MK že v letu 2009 zagotovi sredstva za izvedbo projektne naloge na to temo, v letu 2010 pa pristopi h konkretnemu izvajanju projektov digitalizacije, saj bodo slovenski kinematografi na ta način lahko pridobivali namenska sredstva Medie in Eurimaga ter tako sledili razvoju evropske kinematografije.

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s