Srečanje z direktorjem direktorata za medije MzK, 30.9.2009

Zapisnik in sklepi srečanja MK in predstavnikov art kino mreže dne 30.09.2009

Na podlagi sestanka, na katerem smo se predstavniki art kino mreže v sredo, 30. septembra 2009, srečali z generalnim direktorjem direktorata za medije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju MK), g. Vojkom Stoparjem, smo pripravili kratek zapisnik s sklepi. Prisotni na sestanku : Vojko Stopar in Branko Jezovšek (Ministrstvo za kulturo RS), Nina Peče, Koen Van Daele in Aleš Uhan (Kinodvor), Petra Božič (Art kino Odeon, Izola), Sreten Živojinovič (Cinemania Group) in Marjan Geohelli (GO Partner d.o.o., kino Vrhnika in mreža na Notranjskem).

Nina Peče je uvodoma predstavila zapisnik sestanka MK – MOL – Kinodvor z dne 6.2.2009 in delovnega srečanja distributerjev in prikazovalcev v Slovenj Gradcu dne 26.3.2009. Povedala je, da se je ministrica za kulturo na omenjenem sestanku zavzela za reševanje vprašanja oživljanja nacionalne kino mreže in nacionalnega programa filmske vzgoje ter ob tem izpostavila pomen strokovnega sodelovanja s Kinodvorom in predstavniki mreže. Kinodvor je ob tem opozoril na dejstvo, da bi bilo sredstva za mreženje smotrno zagotoviti z ločenim razpisom oziroma še bolje s pozivom. Sledil je ponovni pregled sklepov obeh sestankov, ki jih je Kinodvor posredoval MK, natančneje kulturni ministrici in državnemu sekretarju.

Glede vprašanja pogojev in sredstev Rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov predstavniki mreže ugotavljamo, da ostajajo mnoge izpostavljene težave glede razpisa nerešene. Predvsem smo opozorili na dejstvo, da v oktobru še vedno niso znani rezultati razpisa, ki naj sofinancira delovanje in programe tekočega leta. Prav tako so se znižala sredstva za distribucijo, povečala pa so se sredstva za prikazovalce, vendar sodijo v isti razpis tudi projekti oživljanja mreže in filmske vzgoje. Predstavniki mreže smo ponovno izpostavili nujnost uskladitve in spremembe razpisnih pogojev ter predlagali bolj sistematično financiranje v obliki večletnega financiranja kinematografov, ki izkazujejo stalnost v delovanju in druge pogoje ter ohranitve letnega razpisa za tiste, ki teh pogojev ne izpolnjujejo. Gospod V. Stopar je povedal, da je med izraženimi predlogi za način sofinanciranja možnost večletnega in letnega razpisa verjetna in jo bo MK preučilo do objave letošnjega razpisa, ki je načrtovana v decembru 2009.

Sklep : Mreža bo MK najkasneje do konca oktobra 2009 poslala pripombe in predloge glede razpisa za kulturni tolar, tako za distribucijo filmov kot prikazovalce. Predloge bo MK preučilo in glede na možnosti upoštevalo pri pripravi besedila razpisa za leto 2010. MK bo že v tem letu poskušalo najti rešitev za ureditev stalnejšega, večletnega (največ štiriletnega) sofinanciranja delovanja in programa kinematografov v mreži.

Glede pobude za povečanje sredstev za izobraževanje in filmsko vzgojo, je g. V. Stopar poudaril, da zaradi recesije sredstva MK v letu 2010 zagotovo ne bodo višja, da pa mora MK narediti vse, da se količina letošnjih sredstev ohrani. Vsekakor pa je ureditev sofinanciranja filmske vzgoje v interesu MK.

Sklep: MK bo v dialogu z Ministrstvom za šolstvo in šport RS poskušalo zagotoviti dodatna sredstva za programe filmske vzgoje. Prav tako bo v procesu preoblikovanja Filmskega sklada RS izpostavil pomen filmske vzgoje in izobraževanja kot vsebinskega področja, ki je bilo v preteklosti zanemarjeno.

Vprašanje usposabljanja tehničnega kadra kinooperaterjev, ki sodi med deficitarne poklice, ugotavljamo, da MK ni upoštevalo predloga za preučitev možnosti subvencioniranja izobraževanja za kinooperaterje, ki bi ga bilo mogoče izvesti z opredelitvijo področja razpisa in prednostnih kriterijev v okviru javnega razpisa za poklicno usposabljanje na področjih kulture. Ne glede na omejena okvirna razpisana sredstva bodo predstavniki mreže izbrali ustreznega nosilca projekta, ki bo ustrezno umeščen v kontekst digitalne tranzicije kinematografov.

Sklep : Mreža bo med predstavniki izbrala ustreznega nosilca za prijavo projekta usposabljanja kinooperaterjev na Javni razpisi za izbor izvajalcev programov poklicnega usposabljanja – področje mediji, ki ga bo v sodelovanju izvajalo več predstavnikov mreže, MK pa zaprosila za dodatna sredstva v okviru razpisa.

Mreža opozarja, da z razvojem kinematografije tudi v Sloveniji  vedno bolj v ospredje prihaja nujnost nakupa nove tehnične opreme oz. izvedbe projekta digitalizacije kinematografov, ki prinaša več ekonomskih in programskih prednosti. Med njimi je potrebno omeniti razširitev in raznolikost programa, zlasti v prostorih, ki filmski program kombinirajo z drugimi kulturnimi programi; znižanje stroškov distribucije ter razrešitev problema dostopnosti filmov, zlasti tistih, katerih distribucija je sofinancirana z javnimi sredstvi, ki zaradi stroškov filmskih kopij prihajajo v art kino mreže šele po prikazovanju v močnejši komercialni mreži.

Sklep: Mreža bo v letu 2009 organizirala strokovno srečanje za načrt financiranja digitalizacije kinematografov, na katerem bodo prisotni predstavniki mreže, MK, Filmskega sklada RS ter privatnega sektorja.

Glede iskanja dodatnih virov financiranja je MK v nadaljevanju predlagalo formalizacija kino mreže, kar bi olajšalo pridobivanje evropskih sredstva, ter izpostavilo nujnost vključevanja lokalnih oblasti in regijske povezanosti. Predstavniki mreže so poudarili pomen javno-zasebnega partnerstva v delovanju kinematografov za prikazovanje kakovostnega in umetniškega filma. O načinu organizacije ter možnostih formalizacije mreže ter virih financiranja bodo prikazovalci in distributerji spregovorili tudi na obeh srečanjih mreže v oktobru.

Sklep: Prikazovalci v mreži bodo na predstavnike lokalnih občin, v katerih delujejo, naslovili pobudo za podporo mestni kinematografiji. Kinodvor bo na MK in Mestno občino Ljubljana naslovil pobudo za srečanje ministrice za kulturo z župani občin, kjer poteka filmska dejavnost v okviru kinematografskih oziroma kulturnih institucij. Namen srečanja je spodbuda k sodelovanju državne in lokalnih oblasti pri razvoju mestnih kinematografov.

V zaključku pogovora je bilo dogovorjeno še, da bo MK posredoval odgovor na vprašanje s strani g. S. Živojinovića glede sredstev Slovenske kinoteke za odkup filmskih kopij po končani distribuciji.

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s