Pobude

Jan 09

Nastopili smo z idejo oživitve Kino mreže in jo s pomočjo Cankarjevega doma posredovali ponudili v odziv med prikazovalce kakovostnega in umetniškega filma v Sloveniji. (97 Prva pobuda)

Feb 09

Organizirali smo sestanek z Ministrstvom za kulturo RS na katerem smo prestavili nekatere problematične vidike in pereče probleme slovenske kinematografije. Predstavili smo idejo oživitve Kino mreže in se dogovorili za podporo projektni študiji, ki bi to omogočila. (98 MzK_Kinodvor_6 2 09)

Mar 09

Udeležili in prispevali smo k delovnemu srečanju filmskih prikazovalcev in distributerjev v Slovenj Gradcu na katerem je bila predstavljena aktualna problematika slovenske kinematografije. Predstavili smo dobro prakso mestnega kinematografa in načrt oživitve Kino mreže. (99 Slovenj Gradec)

Avg 09

Avgusta smo imenovali koordinatorja projekta Kino mreže, kot zunanjega sodelavca Kinodvora.

Zbrali smo naslove odzivov na pobudo o oživitvi Kino mreže. Kinematografe smo vzpodbudili k razmisleku o članstvu v organizaciji Europa Cinemas.

Razdelali smo terminski in vsebinski načrt zastavljenega projekta in pripravili dokumentacijo za ponovljen razpis MK. (01 Projektni razpis MK).

Pripravili smo prvi načrt za izvedbo strokovnega srečanja in z njim kandidirali za sredstva Europa Cinemas (02 EC Application).

Udeležili smo se Sarajevskega Filmskega Festivala (SFF) in razprave o sodobni produkcijski, distribucijski in reproduktivni kinematografski problematiki ter oblikovanju regionalne mreže.

Sep 09

Razvijali smo projekt strokovnega srečanja: pridobili prvo gostjo (Maeve Cook), določili okvirni datum in filmski program srečanja.

Pričeli smo z poizvedovanjem o digitalizaciji kinematografov, se seznanili z nekaterimi modeli in potekom digitalizacije v tujini ter situacijo pri nas (03 Statistika, 04 Arts Allience Media,).

Na Filmski sklad RS (FS) smo naslovili predlog sofinanciranja projektne študije (05 Predlog sofinanciranja FS).

Pričeli smo z zbiranjem podatkov o prikazovalcih, ki se vključujejo v Kino mrežo, obveščanjem o novostih (tudi tekočih razpisih) in načrtovali delovno srečanje.

Sestali smo se z direktorjem direktorata za medije in opozorili na problematiko nesistematične podpore za izvajanje programov prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma ter filmske vzgoje, pomanjkanje tehničnega kadra, digitalizacije kinematografov ter opozorili na nujnost dialoga z lokalnimi skupnostmi. (06 Zapisnik Mreza_MK)

Okt 09

Organizirali in izvedli smo srečanje prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma (07 Zapisnik Srečanje prikazovalcev), kjer smo se z 22 prikazovalci dogovorili o zbiranju in posredovanju podatkov, o oblikovanju skupnih predlogov za spremembe razpisa MK, usmerjanju pobud na lokalne skupnosti in o oblikovanju programa poklicnega usposabljanja tehničnega kinoopraterskega kadra. Vzpostavili smo interno spletno mesto, ter izpostavili problematiko formalizacije Kino mreže in potrebo po strokovni razpravi in pripravi načrta digitalizacije kinematografov.

Udeležili in prispevali smo k delovnemu srečanju Prikazovalcev in distributerjev v Radovljici (?? Zapisnik v Radovljici še vedno pripravljajo)

Pripravili smo načrt programa za poklicno usposabljanje kinooperaterjev in ga prijavili na razpis MK (08 Poklicni razpis MK).

S predlogi in pobudami smo prispevali k odzivu nekaterih lokalnih skupnosti glede podpore razvoja filmske kulture (npr. 09 Vrhnika_zupan)

Oblikovali in uskladili smo skupne pobude, pripombe in predloge Kino mreže na razpis MK za sofinanciranje kinematografske dejavnosti in predlagali razširitev sredstev podpore, ki bi omogočala prehod na sistem programskega in projektnega sofinanciranja art kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma. Za obe kategoriji smo glede trenutno na stanje kinematografije v Sloveniji predlagali pogoje in kriterije ob sodelovanju na razpisu MK in na ta način zasledovali cilj širitve filmske kulture v vse slovenske mestne občine in v čim več slovenskih krajev ter prilagoditev razpisnih pogojev dejanskemu stanju. (10 Pripombe k razpisu MK)

Organizirali smo delovni sestanek na temo digitalizacije kinematografov, kjer smo stališča in (prioritetno) problematiko art kinematografov in distributerjev predstavili FS. Predlagali smo oblikovanje strokovne delovne skupine za to področje in oblikovanje nacionalnega modela kinematografske digitalizacije, ki bi z enkratnim vložkom v infrastrukturo zaobsegel vse zainteresirane prikazovalce v Sloveniji.  (11 Zapisnik Digitalizacija – nepotrjen)

Nov 09

Prešteli smo interes za digitalizacijo kinodvoran v Sloveniji in zunaj komercialnih mrež Tuša in Koloseja, našteli 30 platen z interesom po pridružitvi projektu digitalizacije slovenskih kinematografskih platen. (12 Interes Digitalizacije)

Oblikovali in posredovali smo predloge novih splošnih pogojev poslovanja FS in v dokument predlagali bolj razdelano podporo filmski kulturi. Spet smo predlagali koncepta art kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, ter cilj širitve filmske kulture širom slovenskih mest in krajev. Predlagali smo tudi dopolnitev pričujočega dokumenta v točki, ki zadeva digitalizacijo kinematografov in na ta način predlagali zagotovitev, programa, ki bi kontinuirano podpiral opremljanje kinodvoran z digitalno kinematografsko tehniko in bi bil torej ločen in neodvisen od morebitnega nacionalnega modela/projekta digitalizacije večjega števila platen naenkrat. (13 Predlog sprememb NPP FS)

Ker smo za prijavljeni projekt od MK prejeli sredstva le v višini 6.25% celotne vrednosti projekta in ker projekta ni bilo možno dofinancirati in izvesti v prijavljenem obsegu, smo odobrena sredstva zavrnili in zaustavili izvedbo projektne študije, saj v letu 2010 nimamo predvidenih dovolj sredstev za realizacijo projekta. (14 Odstop od projekta)

Izvedli smo mednarodno strokovno srečanje »Mreže in digitalizacija art kinematografov« ob soorganizaciji Europa Cinemas in FS. Na srečanje smo povabili celotno slovensko filmsko industrijo in oblikovalce kulturnih politik, zainteresirano javnost in medije. Odziv je bil izjemen. (15 Srečanje – Sporočilo za medije)

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s