Operaterji

Zaradi opuščanja dejavnosti kinematografov in pomanjšanega obsega dela, relativne starosti izšolanih operaterjev ter majhne količine pobud po šolanju/izobraževanju novih kadrov, število primerno usposobljenih operaterjev z avdio/video opremo ter filmsko tehniko ni zadostno. Potrebno je zbrati interes in določiti cilj usposabljanja kinooperaterjev. Glede na omejene možnosti zaposlovanja takšnega kadra v posameznih kinematografih, predlagamo usposabljanje mobilne skupine kinooperaterjev, ki lahko sodeluje pri različnih projektih v že obstoječih institucijah oziroma v projektih mobilnega kina v mreži. Med predstavniki mreže izberemo možnega prijavitelja na razpis in v sodelovanju zainteresiranih pripravimo program usposabljanja. Na tem mestu želimo zbrati vse predloge in potrebe glede programskega sodelovanja mreže, torej skupnih programskih projektov oziroma načina delovanja mreže, ki se odraža tudi v skupnem filmskem programu oziroma projektih.

Izobraževalne delavnice

Pripraviti želimo izobraževalne delavnice za operaterje v ustrezno opremljenih centrih za naslednje sklope:

–          Projekcija 35mm filma (potreben projektor za 35mm trak, najraje 2, previjalna miza, sistem kino-ozvočenja, dvorana, platno; teme: filmski trak, projektor za 35mm film, ozvočenje, koncept delovanja, praktični poizkusi,…)

–          35mm film kot medij (zgodovina filma, skrb za film, transport, vsakodnevno rokovanje s filmom, shranjevanje, zvok in slika na filmu,…)

–          Predvajanje video vsebin (potreben video oz. DCinema projektor, DVD predvajalnik, vsaj BetaCam predvajalnik, računalnik; teme: projekcija iz standardnih video naprav, video projektor in tipi, tipi priključkov, standardi zvoka in slike, nastavitve slike, pasti projekcije,…)

Predvideno za 5 učencev.

Minimalni sklopi: 4×2 uri teoretično – skupina, 4×4 ure praktično posamično.

Advertisements