Kinodvor. Mestni kino.

Splošno

26. maja 2008 je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel sklep o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor, ki bo kot mestni kino deloval na področju prikazovanja zahtevnejše in kakovostne filmske produkcije, s svojim delovanjem pa omogočal kontinuirano dostopnost do tovrstnih filmskih del tako obiskovalcem v Ljubljani kot tudi v širšem slovenskem in mednarodnem okolju. V sodelovanju s stroko bo Kinodvor skrbel za filmsko in kulturno vzgojo ter pedagoške in izobraževalne programe, v povezovanju z drugimi javnimi zavodi, nevladnim sektorjem in drugimi kulturnimi izvajalci pa bo postal reprezentativno filmsko središče. Mestni svet je ob ustanovitvi za vršilko dolžnosti direktorice, ki je pooblaščena za vzpostavitev delovanja zavoda, imenoval Nino Peče, 20. aprila 2009 pa jo je potrdil za direktorico s petletnim mandatom.

Kinodvor je del evropske mreže kinematografov EUROPA CINEMAS / MEDIA program Evropske unije in CICAE, mednarodne art kino konfederacije, z rednim filmskim programom pa je začel delovati 1. oktobra 2008.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor je v celoti objavljen v Uradnem listu RS: http://www.uradni-list.si/1/content?id=86972.

O delovanju kina

Najmočnejši zaveznik Kinodvora je seveda njegov ustanovitelj, Mestna občina Ljubljana in njen Oddelek za kulturo, ki je tudi v letu 2009 zavodu namenila sredstva za plače, materialne in programske stroške, funkcionalno opremo in investicijske stroške, skupaj 620.615 evrov, od tega 25% za plače, 22% za program, 19% za materialne stroške, ostalo pa za investicije in opremo. Z naslova sredstev MOL ima Kinodvor šest redno zaposlenih sodelavcev, med njimi sva Koen Van Daele, pomočnik za vodenje umetniškega programa, in Nina Peče, direktorica, oba s petletnim mandatnim rokom, ki ga je aprila letos potrdil Mestni svet ustanoviteljice. Marca 2009 smo v zavodu sistematizirali novo, torej sedmo delovno mesto, ki ga nameravamo financirati z lastnimi sredstvi, to je vodja projektov filmske vzgoje in programa za otroke in mlade Kinobalon. Delo je prevzela Petra Slatinšek, ki je Kinobalon ob otvoritvi Kinodvora tudi zasnovala. Odločitev za novo delovno mesto temelji na nekaj dejavnikih, med katerimi je najmočnejši zagotovo odziv javnosti, torej obisk družinskih filmov v programu Kinobalon, in število šolskih projekcij ter izobraževalnih ustanov, ki so se odzvale naši ponudbi. Poleg tega je Kinodvor s takšnim programom pomemben izvajalec in nosilec projektov ne le na področju uresničevanja strategije razvoja kulture ter razvoja vzgoje in izobraževanja Mestne občine Ljubljana, ki programu že izkazujeta podporo in namenjata sredstva za zagotavljanje brezplačnih programov, torej širjenja njihove dostopnosti na področju Mestne občine Ljubljana, pač pa tudi uresničevanja nacionalne strategije razvoja kulture in kulturne vzgoje Ministrstva za kulturo RS. Kot mestni javni zavod se zato prijavljamo na razpise za zagotavljanje nacionalnih sredstev, npr. natečaja za ‘kulturni tolar’. Vsekakor pa upamo, da nas bo na tem področju konkretno in sistematično podprl  Filmski sklad RS, katerega ustanovni akt določa tudi spodbujanje in podpiranje izobraževanja na področju kinematografije.

Program

Redni program kakovostnih filmov, Kinodvor kot festivalsko središče, otroški in mladinski program Kinobalon, Zajtrki pri Kinodvoru, projekcije za starše z dojenčki, razstavni prostor, filmska knjigarnica in kavarna.

Jedro filmskega programa Kinodvora so kakovostni filmi, ki jih v redno distribucijo ponujajo slovenski distributerji. Poseben poudarek je namenjen evropskemu, neodvisnemu in svetovnemu filmu. Bogata in raznolika festivalska ponudba predstavlja drugi steber programa. Za festivale, kakršni so npr.  Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFE, Mednarodni festival animiranega filma Animateka in Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk, je Kinodvor postal eno temeljnih festivalskih središč. Za nameček kino ponuja omejene distribucije začasno uvoženih filmov, ponovitve filmov iz art kino repertoarja in še vrsto drugih posebnih dogodkov. Vsako prvo nedeljo v mesecu tradicionalni Zajtrk pri Kinodvoru postreže s predogledom posebnega filma presenečenja. Kinodvor se uveljavlja tudi kot prostor živih dogodkov. Poleg premier filmov (pogosto v družbi članov filmskih ekip), ki so nato na rednem sporedu Kinodvora, kino ponuja tudi svečane predpremiere filmov v širši distribuciji. Za vse tiste z omejenimi proračuni so vsak ponedeljek, na Dvorni dan, cene vstopnic znižane. Vsak mesec pa ima izžrebani član kluba Kinodvor možnost, da predstavi film po svojem izboru.

Kinodvor. Kinobalon.

Otroški in mladinski program Kinobalon je na sporedu ob sobotah in ob nedeljah. Nedeljske predstave spremljajo tudi ustvarjalne delavnice. Občasno je Kinobalon na sporedu tudi med tednom. Za izobraževalne ustanove smo pripravili katalog izbranih filmov s priporočenimi dodatnimi dejavnostmi, ki jih po izboru pedagogov lahko predstavimo kadarkoli med letom. Filmski program za otroke je skrbno izbran glede na starostne stopnje otrok in vsebinsko ter žanrsko raznovrstnost. Nedeljski Zajtrk pri Kinodvoru ob sveže pečenem rogljičku in kavi ponuja tudi Sezamov igralni kotiček, v katerem  za otroke skrbijo izkušene varuške in varuhi. Enkrat mesečno v popoldanskih urah predstavljamo tudi projekcije za starše z dojenčki. Film z rednega sporeda je primerno tišje predvajan, dvorana rahlo osvetljena, dovoljeno pa je tudi hranjenje dojenčkov.

Tovrstni  filmsko-vzgojni programi se umeščajo v širše kulturno-vzgojne programe za otroke in mlade, ki pa so ena od prioritet Evropske unije. Evropski parlament je decembra 2006 izdal dokument o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje; leta 2006 je UNESCO objavil referenčni dokument o priporočilih in smernicah za kulturno vzgojo, ki se že odraža v nacionalnih in lokalnih strategijah, kot sta že omenjeni mestni strategiji in Nacionalni program za kulturo 2008–2011. Filmsko-vzgojni program Kinobalona izpolnjuje pomembne cilje vseh omenjenih dokumentov. Tudi evropska mreža kinematografov Europa Cinemas, katere član je Kinodvor, namenja posebno pozornost filmski vzgoji za otroke in mlade. 20 odstotkov njihove celotne finančne podpore je namenjene tovrstnim iniciativam, saj so že ob ustanovitvi leta 1992 zapisali spodbujanje tovrstnih programov kot svojo drugo najpomembnejšo nalogo, takoj za prizadevanjem za večjo prisotnost evropskega filma v kinematografih.

Kinodvor. Knjigarnica. in Kinodvor.Kavarna

V Kinodvoru imamo tudi filmsko knjigarnico, v kateri so obiskovalcem na voljo tako izvodi strokovne filmske literature kot leposlovna dela, po katerih so filmi vznikali, in pester nabor rotacijske ponudbe, povezane z aktualnimi filmskimi naslovi. Poleg knjig ponujamo izbrane filmske DVD-je in filmsko glasbo.

V specializirani galeriji so obiskovalcem na ogled vizualna dela, ki so nastala ob, pred ali po filmih in ki so njihova sporočila podpirala, napovedovala ali problematizirala.

Kinodvorova kavarna ponuja svetovno filmsko publicistiko in predvsem izbran nabor priboljškov.

Klub Kinodvor

Za najzvestejše obiskovalce tako rednega programa kina kot tudi projekcij in dogodkov v sklopu Kinobalona smo pripravili temu ustrezna kluba: Klub Kinodvor in Klub Kinobalon.

Članstvo v klubu poleg znižane cene vstopnic in vsesplošne sreče in zadovoljstva v vsakdanjem življenju prinaša tudi številne druge ugodnosti.

višina članarine: 25€ ugodnosti:

 • člani kluba gledajo filme v Kinodvorovih programih ceneje (klubska vstopnica za program Kinodvora znaša 3,80€, za program Kinobalona pa 3,00 €)
 • redno obveščanje o Kinodvorovih programih
 • 10% popust pri nakupih v Kinodvorovi Knjigarnici
 • 10% popust na prvo brezalkoholno pijačo dneva v Kinodvorovi Kavarni
 • možnost sodelovanja pri oblikovanju programa: enkrat mesečno bo izbran član kluba na program lahko uvrstil film po svojem izboru (iz obstoječega slovenskega art kino repertoarja) in ga predstavil s tekstom na Kinodvorovi spletni strani

Klub Kinobalon

višina članarine: 10€

ugodnosti:

 • otroci in mladi do 14. leta včlanjeni v klub Kinobalon gledajo filme v Kinobalonovem programu ceneje (klubska vstopnica za program Kinobalona znaša 3€)
 • redno obveščanje o programu Kinobalon
 • prednostna udeležba na ustvarjalnih delavnicah, kadar je število prijavljenih omejeno

Klubske izkaznice so veljavne ob predložitvi osebnega dokumenta. V klub se lahko včlanite osebno na blagajni Kinodvora ali prek elektronske prijave, na podlagi katere vam pošljemo položnico. Otroke in mlade v klub včlanijo njihovi starši ali zakoniti zastopniki.

Sezona 2008/2009

Kinodvor je od 1. 10. 2008 do 15.6. 2009 obiskalo 47.177 gledalcev, na 1.030 javnih projekcijah, od tega 10.309 obiskovalcev Kinobalona in šolskih projekcij. Kumulativni znesek od prodaje vstopnic v prvi sezoni je 147.944 evrov. Povprečje v bolj obiskanem, torej jesenskem delu sezone, je bilo 60 gledalcev na projekcijo, v manj obiskanem, torej spomladi, pa 47 obiskovalcev na projekcijo. Če umestimo naše rezultate v kontekst slovenske kinematografije, smo v letu 2008, če povzamemo našo celotno prvo sezono, dosegli osmo mesto med vsemi delujočimi kinematografi, če pa pogledamo število gledalcev na platno, smo na 2. mestu, takoj za ljubljanskim Kolosejem. Takšen uspeh in zasluge si delimo predvsem z našimi najtesnejšimi partnerji, slovenskim kinematografski distributerji, to pa so Blitz Film & Video Distribution, Cankarjev dom, Cinemania Group, Cenex/Fivia, Demiurg, Karantanija Cinemas, Continental film, A.G.Market, pa tudi s številni partnerji, s katerimi organiziramo filmske projekcije in druge dogodke.

V dogovoru z Mestno občino Ljubljana smo že ob ustanovitvi in prevzemu prostorov na Kolodvorski 13 za poletje 2009 načrtovali investicijska dela. Gre za dokončno ureditev ogrevanja in prezračevanja ter ostala načrtovana gradbena dela, katerih vrednost je ocenjena na 300.000 evrov. Mestna občina Ljubljana je v proračunu zagotovila 180.000 evrov za izvedbo strojno in elektroinštalacijskih del, ki so bila izvedena med 25. junijem in 1. septembrom. V tem času je bila kinodvorana zaprta, Kinodvor pa boe program izvajal na letnemu času prijaznejši način s tremi osrednjimi projekti: Kinodvor. Vrt za dodatno popestritev naše filmske kavarne oz. njenega letnega vrta ter promocijo ponudbe Kinodvorove knjigarnice; velika open-air projekcija na Prešernovem trgu v sklopu prireditve Junij 2009 v Ljubljani ter projekt Film pod zvezdami s projekcijami na Ljubljanskem gradu.

Kinodvor in kino mreža

Slovenska nacionalna mreža art kinematografov, kjer je nekdanji Kinodvor predstavljal osrednjo art kino postajo, se je v zadnjih petih letih precej spremenila, nekaterih kinematografov ni več, pojavili so se centri, ki v sklopu svojega kulturnega programa ponujajo tudi filmske projekcije. S tem se je seveda pojavila tudi potreba o ponovnem premisleku in strukturiranju učinkovite mreže kinematografov, ki zagotavljajo kakovostni filmski program. Z novo filmsko sezono je Kinodvor nastopil s pobudo oživitvi kino mreže in se s projektno študijo Prenašanja pozitivnih izkušenj in metod dela s ciljem razširitve art kino mreže, oziroma povečanje njene aktivnosti prijavil na razpis ‘kulturni tolar’ za art kino mrežo na Ministrstvu za kulturo.

Tehnične lastnosti kinodvorane

 • projekcija filmov, 35 mm, v formatih slike (1:1.33; 1.37; 1.66; 1.85; 2.39)
 • projekcija filmov, 35 mm, v formatih zvoka (Dolby Digital EX, Dolby Digital, Dolby SR, Dolby A, Stereo, Mono, Nemi)
 • projekcija video filmov z nosilcev DigiBeta, BetaCam SP, IMX-MPEG, HDV, DVCAM, miniDV, VHS, SVHS, DVD, VideoCD, HD DVD (Blu Ray), računalniški nosilci (DivX ipd); vsi nosilci z izjemo HD medijev so prikazani v nativni resoluciji, HD nosilci pa na 720p
 • možnost priklopa kakršnekoli naprave za reprodukcijo zvoka in slike
 • prezentacije z vodenjem računalnika ali poljubne video naprave iz dvorane
 • videopodnaslavljanje (za filmske in video nosilce)
 • možnost organiziranja prireditev, seminarjev, predstavitev ipd. (uporaba obstoječega ozvočenja (3000 W RMS), trije mikrofoni (2 brezžična, 1 žični), video oz. računalniška projekcija z možnostjo daljinskega vodenja oz. lokalnega vodenja iz dvorane, štirje reflektorji za poljubno osvetlitev prostora pred platnom, snemanje dogodkov v dvorani)
 • klimatizirana dvorana (hlajenje, ogrevanje, prezračevanje)

Sedeži: 122 parter, rahel naklon; 71 balkon, stopnice (ni možnosti dostopa za invalide na vozičku)

Platno: širina slike = 6,15 m; višina slike = 4,60 m (za video oz. digitalno projekcijo uporabljeno: 4:3 = 4.5 m x 3.4 m, za 16:9 = 6.1 m x 3.4 m)


Mobilni kino

Mestna občina Ljubljana je financirala nakup mobilnega kina, s katerim Kinodvor pridobiva razsežnost letnega kina za izvajanje projekcij na prostem oziroma postane gostujoči kino v dvoranah, ki nimajo svojega kinoprojektorja.

Med prvimi možnostmi, ki jih Kinodvorov mobilni kino odpira, so sodelovanja z različnimi kulturnimi institucijami (kulturni domovi, društva, združenja ipd.), ki nimajo potrebne infrastrukture, omogočanje razširitve programa tudi na področje filmske produkcije, sodelovanje s producenti in organizatorji festivalskih prireditev, ki želijo v svoje programe vključiti tudi filmske projekcije na alternativnih lokacijah – s tem bi se olajšala izvedba ponudbe tehnično in logistično zahtevnejših dogodkov –, sodelovanje z organizatorji dogodkov, ki zaradi potreb naročnikov potrebujejo izvirne prostore, a večinoma nimajo potrebne infrastrukture za izvedbo zahtevnih dogodkov. Mobilni kino vključuje dve platni različnih dimenzij (10.0×5.7 metra in 4.5×2.5 metra) s konstrukcijo za platno, opremo za projekcijo 35-milimetrskih filmov, ozvočenje za 500 ljudi, izurjeno tehnično osebje in opremo za video podnaslavljanje filmov. Prvič je bilo filmsko platno mobilnega kina razpeto na Prešernovem trgu 25. junija za projekcijo Shine A Light. To je bil tudi uvod v Film pod zvezdami, ki ga je Kinodvor kot osrednja mestna kulturna institucija za področje filma organiziral v sodelovanju s Festivalom Ljubljana in drugimi partnerji projekta. Medijski partnerji Filma pod zvezdami so časopis Delo in tiskana izdaja VIKEND, TV 3 in Radio Center, pri promociji pa nam pomagajo tudi Slovenske železnice in Tiskarna Januš.

Digitalizacija in investicije

Ob otvoritveni novinarski konferenci smo omenili načrt Mestne občine Ljubljana, da že v tem letu Kinodvoru omogoči opremo za digitalne projekcije, torej digitalni kino, vendar pa so ta sredstva v tem trenutku na rezervni listi za letošnji rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana. Ob tem naj povemo, da so digitalna tranzicija in njeni nacionalni modeli danes aktualna tema tako kulturne politike kot filmske industrije vseh evropskih držav, vendar pa do danes ni konsenza glede tehničnih standardov, in tudi člani evropske mreže kinematografov še nismo obveščeni, na kakšen način bi lahko za opremljanje kinematografov v posamezni državi črpali evropska sredstva. Europa Cinemas nameni dodatna programska sredstva vsakemu platnu z digitalnim projektorjem, vendar ta niso namenjena samemu nakupu opreme.

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s