Kino mreža

Art kino mreža združuje slovenske kinematografe, prikazovalce kakovostenega in umetniškega filma. Posamezni prikazovlaci lahko mrežo uporabijo za kroženje uporabnih informacij, si mreža prizadeva olajšati in izboljšati delovanje posameznih kinematografov, poleg tega pa ponuja opcijo mobilnega kina za kinematografe z nepopolno infrastrukturo.  Naloga kino mreže je vzpodbujati povezovanje kinematografov tako na nacionalni ravni, kakor njihovo širše vključevanje v evropske mreže. Spletna stran deluje kot servis informacij o razpisih in drugih novostih in na enem mestu združuje pomembne aktualne informacije. Je komunikacijsko orodje, ki povezuje in vzpodbuja komunikacijo med kinematografi in tako omogoča delovanje kinematografske skupnosti kot interesnega združenja. V okviru delovanja skupnosti mreža skrbi še za organizacijo srečanj in izobraževalnih delavnic in koordinacijo projekta digitalizacije.

Člani Art kino mreže so:

Ar kino Odeon, Izola

Zavod Ivana Cankarja, Vrhnika

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Ljubljana

Delavski dom Trbovlje

Zavod Udarnik, Maribor

Javni zavod Kinodvor, Ljubljana

Kino Rogaška Slatina

Kino Slovenj Gradec

Kino Velenje

Kino Zagorje

Kosovelov dom Sežana

Kulturni dom Franca Bernika, Domžale

Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj

Linhartova dvorana Radovljica

Mestni kino Metropol, Celje

Mestni kino Ptuj

ZKD Grosuplje

ZKD Tolmin

Kulturni dom Krško

Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Kino Metronom, Pivka

DPD Svoboda Žiri

Društvo prijateljev zmernega napredka, Koper

Advertisements