Program

Kinobalon. Kinodvorov program za mlade in filmsko vzgojo.

Kinodvorov program kakovostnega in umetniškega filma.

Filmi, katerih nabava je bila sofinancirana s strani MK v letu 2009.

Advertisements