Digitalizacija

Digitalna tranzicija in njeni nacionalni modeli so danes aktualna tema tako kulturne politike kot filmske industrije vseh evropskih držav, vendar pa do danes ni konsenza glede tehničnih standardov, in tudi člani evropske mreže kinematografov še nismo obveščeni, na kakšen način bi lahko za opremljanje kinematografov v posamezni državi črpali evropska sredstva. Europa Cinemas nameni dodatna programska sredstva vsakemu platnu z digitalnim projektorjem, vendar ta niso namenjena samemu nakupu opreme.

Pripraviti želimo usklajen sistemski načrt digitalizacije slovenskih kinematografov. Mehanizem po katerem lahko slovenska kinematografija izpelje enotno digitalno tranzicijo.

Advertisements