Category Archives: Pobude

SREČANJE PREDSTAVNIKOV ART KINO MREŽE ZA PRIJAVO V MREŽO EUROPA CINEMAS

Četrtek, 19. avgust 2010. Ljubljana,  Kinodvor. Mestni kino

10.00  – 10.15 Pozdrav MEDIA deska Slovenija – Sabina Žakelj, vodja MEDIA deska Slovenija

10.15 – 10.45 Triki razpisa s pregledom prijavnice – Jelka Stergel, članica ekspertne skupine Europa Cinemas

10.45 – 11.15 Študija primera: končno poročilo za Europa Cinemas – Aleš Uhan, Kinodvor

(11.15. – 11.30 Izkušnja mini art kino mreže Sora-Metropol-Odeon – TBC)

11.30 – 11.45 Vprašanja in odgovori ter kratka razprava

11.15 Zaključek srečanja

Prosim za potrditev udeležbe (lahko kot e-odgovor na to sporočilo) na e-naslov mediadesk.slo@film-sklad.si najkasneje do četrtka, 12. 8. 2010. V kolikor ste to že storili in ste dobili moje sporočilo, da je prijava sprejeta, ste že na seznamu in ponovna prijava ni potrebna.

Za optimalno postavitev v mreže Jelka Stergel, članica ekspertne skupine Europa Cinemas predlaga, da na srečanje prinesete naslednje podatke za leto 2009:

  • Število gledalcev/leto
  • Število predstav/leto
  • Št. predstav evropskega tujega filma*/leto

* Film je evropski, kadar so ga v večini producirale družbe s sedežem v eni ali več državah, ki sodelujejo v programu MEDIA, in kadar je znaten delež sodelujočih strokovnjakov državljanov ali prebivalcev držav, ki sodelujejo v programu MEDIA. Države članice programa MEDIA:

  • — 27 držav EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo
  • — Države EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška
  • — Švica: članica MEDIE od 1. 1. 2006
  • — Hrvaška: članica MEDIE od 17. 3. 2008

O znatnem deležu govorimo, kadar je vsaj 10 od 19 točk, navedenih v nadaljevanju, evropskih.

Režiser 3 točke
Scenarist 3 točke
Skladatelj 1 točka
Igralec 1 2 točki
Igralec 2 2 točki
Igralec 3 2 točki
Oblikovanje produkcije 1 točka
Direktor fotografije 1 točka
Montažer 1 točka
Zvok 1 točka
Lokacija snemanja 1 točka
Laboratorij 1 točka
SKUPAJ: 19 točk

Tuji film

Film je domač v tisti državi, ki ji glede na zgoraj navedeni sitem točkovanja lahko pripišemo največ ustreznih točk. V vseh drugih državah je film tuj.

Predstavnica Europa Cinemas, pristojna za Slovenijo, Markéta Colin-Hodouskova svetuje, da se ne glede na to, kakšna bo končna oblika mini mrež, vsi zainteresirani posamezno pred našim srečanjem (čimprej) prijavite za pridobitev dostopnih podatkov za oddajo e-aplikacije. To storite tako, da pošljete e-mail z naslednjimi informacijami na naslov info@europa-cinemas.org ali aerenberk@europa-cinemas.org:

• Naziv in naslov kina // Name and Address of the applying cinema(s)
• Število dvoran v kinu // Number of screen(s) per applying cinema(s)
• Naziv, naslov, telefon/fax (mednarodna oblika, torej +386 …) in e-naslov prikazovalca // Name, Address, Phone/Fax numbers (with country code and city code) and Email of the Exhibition Company
• Ime, priimek, naslov in e-naslov pravno-formalnega vodje prikazovalca (podpisnik) // First name, Surname, Address and Email of the Legal Representative (Signatory)
• Ime, priimek, e-naslov in naziv kontaktne osebe // First name, Surname, Email and Position of the contact

Marketa vam bo posredovala uporabniško ime (login) in geslo (password) za dostop do uporabniških strani (member zone) Europa Cinemas. Nujno se prijavite pred našim srečanjem.

Prevedena navodila in drugo potrebno dokumentacijo za optimalno srečanje prejmete v tiskani obliki na srečanju.

Advertisements

Komentiraj

Filed under Pobude, Srečanja

MK odgovorilo na predloge Art kino mreže glede Zakona o Slovenskem filmskem centru (ZSFC)

Ministrstvo za kulturo RS (MK) je podalo odgovor na pripombe Art kino mreže k osnutku Zakona o Slovenskem filmskem centru. V njem so podali obrazložitev k upoštevanju in načinu upoštevanja nekaterih podanih pripomb, ki se nanašajo predvsem na opredelitev dejavnosti kinematografske distribucije in prikazovanja ter filsmke vzgoje.

Komentiraj

Filed under Pobude

CICAE je na občem zboru v Cannesu oblikovala pobudo na temo digitalizacije

CICAE, mednarodna mreža art kinematografov je na občem zboru v Cannesu, dne 13.5.2010 oblikovala pobudo za mednarodno podporo art kinematografom v iskanju podpore za digitalno nadgradnjo oz. digitalizacijo. Izjavo za javnost najdete tukaj.

Komentiraj

Filed under Digitalizacija, Pobude

Posnetek strokovne razprave o Osnutku zakona o filmskem centru, javnem skladu

Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani objavilo celoten posnetek strokovne razprave o Onutku zakona o filmskem centru, javnem skladu.

2 komentarja

Filed under Pobude

Pripombe k Osnutku zakona o filmskem centru, javnem skladu

Art kino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma se je, naključje je tako hotelo, ustanovilo na zadnji dan javne razprave o Osnutku zakona o filmskem centru, javnem skladu.  To pa je tudi omogočilo, da smo združeni kinematografi v zvezi z omenjenim zakonom podali pripombe v imenu novoustanovljenega združenja.

Celotno besedilo podanih pripomb je na voljo tukaj.

Komentiraj

Filed under Pobude

Ustanovljena je Art kino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije

Z ustanovno skupščino v Velenju je bila ustanovljena Art kino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije, ki si bo s svojimi aktivnostmi prizadevala za celovito ureditev in nadaljnji razvoj nacionalne reproduktivne kinematografije.

V programski listini je zapisano, da bo Art kino mreža svojim članom redno zagotavljala dostop do relevantnih informacij s področja kinematografije, skrbela bo za izobraževanje programskih sodelavcev in kinooperaterjev. Prizadevala si bo za obogatitev filmskih sporedov svojih članov ter usklajeno in učinkovito promocijo kakovostnih filmov ves čas prikazovanja. Pripravljala in izvajala bo skupne projekte filmske vzgoje za vse starostne skupne obiskovalcev. Gradila bo pregledno, pošteno in učinkovito sodelovanje z distributerji in drugimi partnerji.

Mreža bo svojim članom zagotavljala strokovno pomoč pri reševanju infrastrukturnih, tehničnih, organizacijskih in programskih vprašanj kinematografske dejavnosti. Prizadevala si bo za vzpostavitev tvornega dialoga z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in nacionalnim filmskim skladom ter predlagala korake k vzpostavitvi stabilnih pogojev za nemoteno delovanje kinematografov, ki v svoje programe redno vključujejo kakovostne in umetniške filme ter posebno pozornost namenjajo domačemu filmu. Zavzemala se bo za formiranje učinkovitega modela nacionalne mreže kinematografov kot pomembnega sooblikovalca in izvajalca slovenske kulturne politike na področju filma. Posebno pozornost bo združenje namenjalo procesu digitalizacije slovenskih kinodvoran. S pomočjo kredibilnih zunanjih sodelavcev bo svojim članom nudilo strokovno pomoč pri pripravi in izvedbi vseh aktivnosti, ki so potrebne za prehod na digitalno reprodukcijo filmov.

Imperativ delovanja Art kino mreže je kar najširša vključenost njenih članov v oblikovanje in izvajanje njenega programa.  Združenje bo posebej skrbno negovalo tvoren in odprt dialog med vsemi njegovimi člani ter drugimi partnerji s področja kinematografske dejavnosti.

V mrežo bi na tem mestu radi povabili vse slovenske prikazovalce kakovostnega in umetniškega filma in verjamemo, da bo delo združenja opazno prispevalo h kakovosti programa naših kinematografov ter pripomoglo k dvigu filmske kulture v celotni Sloveniji.

Člani, ki so pristopili na ustanovni skupščini so: Festival Velenje, Zveza kulturnih društev Grosuplje, Občina Pivka, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, DPD, Svoboda Žiri, Kosovelov dom Sežana – kulturni center Kras, Center za kulturo, šport in prireditve Izola – Art kino Odeon, Cankarjev dom, kongresni in kulturni center Ljubljana, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Zveza kulturnih društev Tolmin, Kulturni dom Slovenj Gradec, Linhartova dvorana Radovljica, Društvo za razvoj filmske kulture Maribor, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Kulturni dom Krško, Društvo za ustvarjalnost FILTER, Celje – Mestni kino Metropol, Javni zavod Kinodvor, Ljubljana.

Predsednica upravnega odbora združenja je postaja Marjana Štalekar (Slovenj Gradec), podpredsednik Andrej Kokod (Radovljica), sekretar pa Marjan Geohelli (Vrhnika).

Komentiraj

Filed under Pobude, Skupost, Srečanja

MK vabi na pogobor o Predlogu osnutka zakona o slovenskem filmskem centru – javnem skladu

Pred zaključkom javne razprave, Ministrstvo za kulturo RS vabi na pogovor o Predlogu osnutka zakona o slovenskem filmskem centru – javnem skladu,  ki bo v četrtek , 4. marca 2010 ob 15. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo , Maistova 10, Ljubljana v pritličju.

Po predstavitvi najpomembnejših poudarkov iz javne razprave o Predlogu osnutka Zakona o slovenskem filmskem centru – javnem skladu. ki je v celoti objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo, MK vabi k strokovni razpravi , v prepričanju, da bo prispevek vseh tistih, ki delate na  tem področju, lahko bistveno pripomogel k sodobni zakonski ureditvi.

Komentiraj

Filed under Novosti, Pobude