Monthly Archives: marec 2010

Join Metropolitan Opera: Live in HD

The Met’s award-winning series of live, high-definition performance transmissions to movie theaters continues to captivate audiences around the world. In the 2009-10 season, the series will reach more than two million people worldwide. The fifth season of The Met: Live in HD, which begins October 9, 2010, will feature eleven of the most populár operas ever composed including Wagner´s Das Rheingold and Die Walkure, Puccini´s La Fianciulla Del West, Verdi´s Don Carlo and Il Trovatore and more. Every transmission features top star opera singers and conductors including Plácido Domingo, Anna Netrebko, Renée Fleming, James Levine, Valery Gergiev and many more. Opera lovers all around the globe love Metropolitan Opera: Live in HD series.

Aerofilms Ltd. is a Prague/Czech Republic based distribution company that has rights for Met: Live in HD in the region of Central and Eastern Europe. Aerofilms is looking for partners in Slovenia. Not only DCI cinemas but also HD ready movie theatres can join. Met: Live in HD has proved to work well in terms of attendance not only in big cities but also in towns far from capitols.

Would you like to know more about Met: Live in HD?  Would you to join Met: Live in HD, contact Martin Cikanek, cikanek@kinoaero.cz or +420777947998.

2010-11 Schedule of Events

October 9, 2010 DAS RHEINGOLD (Wagner) New Production

James Levine; Wendy Bryn Harmer, Stephanie Blythe, Patricia Bardon, Richard Croft,

Gerhard Siegel, Bryn Terfel, Eric Owens, Franz-Josef Selig, Hans-Peter König

Robert Lepage (Production); Carl Fillion (Set Designer); François St-Aubin (Costume Designer); Étienne Boucher (Lighting Designer); Holger Förterer (Interactive Projection Artist); Boris Firquet (Video Image Artist)

October 23, 2010 BORIS GODUNOV (Mussorgsky) – New Production

Valery Gergiev; Ekaterina Semenchuk, Aleksandrs Antonenko, Oleg Balashov, Evgeny Nikitin, René Pape, Mikhail Petrenko, Vladimir Ognovenko Peter Stein (Production); Ferdinand Wögerbauer (Set Designer); Moidele Bickel (Costume Designer); Duane Schuler (Lighting Designer); Apostolia Tsolaki (Choreographer)

November 13, 2010 DON PASQUALE (Donizetti)

James Levine; Anna Netrebko, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecien, John Del Carlo

December 11, 2010 DON CARLO (Verdi) New Production

Yannick Nézet-Séguin; Marina Poplavskaya, Anna Smirnova, Roberto Alagna, Simon Keenlyside, Ferruccio Furlanetto, Eric Halfvarson , Nicholas Hytner (Production); Bob Crowley (Set & Costume Designer); Mark Henderson (Lighting Designer)

January 8, 2011 LA FANCIULLA DEL WEST (Puccini)

Nicola Luisotti; Deborah Voigt, Marcello Giordani, Juha Uusitalo

February 26, 2011 IPHIGÉNIE EN TAURIDE (Gluck)

Patrick Summers; Susan Graham, Plácido Domingo, Paul Groves, Gordon Hawkins

March 19, 2011 LUCIA DI LAMMERMOOR (Donizetti)

Patrick Summers; Natalie Dessay, Joseph Calleja, Ludovic Tézier, Kwangchul Youn

April 9, 2011 LE COMTE ORY (Rossini) New Production

Maurizio Benini; Diana Damrau, Joyce DiDonato, Susanne Resmark, Juan Diego Flórez,

Stéphane Degout, Michele Pertusi, Bartlett Sher (Production); Michael Yeargan (Set Designer); Catherine Zuber (Costume Designer); Brian MacDevitt (Lighting Designer)

April 23, 2011 – CAPRICCIO (R. Strauss)

Andrew Davis; Renée Fleming, Sarah Connolly, Joseph Kaiser, Russell Braun,  Morten Frank Larsen, Peter Rose

April 30, 2011 – IL TROVATORE (Verdi)

James Levine; Sondra Radvanovsky, Dolora Zajick, Marcelo Álvarez, Dmitri Hvorostovsky, Stefan Kocán

May 14, 2011 – DIE WALKÜRE (Wagner) New Production

James Levine; Deborah Voigt, Eva-Maria Westbroek, Stephanie Blythe, Jonas Kaufmann, Bryn Terfel, Hans-Peter König , Robert Lepage (Production); Carl Fillion (Set Designer); François St-Aubin (Costume Designer); Étienne Boucher (Lighting Designer); Holger Förterer (Interactive Projection Artist); Boris Firquet (Video Image Artist)

Note: All casting subject to change

Advertisements

Komentiraj

Filed under Ostalo

Ministrstvo za kulturno objavilo Razpis za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti in filma

Ministrstvo za kulturo RS je objavilo Razpis za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti in filma. Predmet razpisa je sofinanciranje kulturno-vzgojnih projektov na naslednjih področjih Kulturna vzgoja na področju uprizoritvena umetnost – sklop Dramsko gledališče, Kulturna vzgoja na področju uprizoritvena umetnost – sklop Sodobni ples, Kulturna vzgoja na področju filma – filmska vzgoja. Predvsem slednji sklop bo za prikazovalce Art kino mreže utegnil biti najbolj zanimiv.

Predmet razpisa kulturne vzgoje na področju filma – filmske vzgoje je priprava in izvedba kulturno-vzgojnega projekta namenjenega otrokom in mladim v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Udeležencem omogoča aktivno spoznavanje filmske umetnosti kot umetniške zvrsti (z njeno specifično govorico, značilnostmi, zgodovino idr.), neposreden stik z ustvarjalci s tega področja, jih navaja na aktivno in kritično gledanje ter refleksijo in jih hkrati spodbuja k njihovi lastni ustvarjalnosti. Izvedba projekta prispeva k popularizaciji filmske umetnosti med otroki in mladimi ter v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede razpisa udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10 v Ljubljani, sejna soba v pritličju, v sredo, 24. 03. 2010 ob 11 h.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 70.000 € za leto 2010 in 67.715 € za leto 2011. Predvidene okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih oziroma sklopih so naslednje: kulturna vzgoja na področju uprizoritvena umetnost – za sklop Dramsko gledališče 20.000 € za leto 2010 in 18.000 € za leto 2011; kulturna vzgoja na področju uprizoritvena umetnost – za sklop Sodobni ples 10.000 € za leto 2010 in 9.715 € za leto 2011; kulturna vzgoja na področju filma – filmska vzgoja 40.000 € za leto 2010 in 40.000 € za leto 2011.

Razpis se zaključi 20. 4. 2010

3 komentarji

Filed under Filmska vzgoja

Posnetek strokovne razprave o Osnutku zakona o filmskem centru, javnem skladu

Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani objavilo celoten posnetek strokovne razprave o Onutku zakona o filmskem centru, javnem skladu.

2 komentarja

Filed under Pobude

Pripombe k Osnutku zakona o filmskem centru, javnem skladu

Art kino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma se je, naključje je tako hotelo, ustanovilo na zadnji dan javne razprave o Osnutku zakona o filmskem centru, javnem skladu.  To pa je tudi omogočilo, da smo združeni kinematografi v zvezi z omenjenim zakonom podali pripombe v imenu novoustanovljenega združenja.

Celotno besedilo podanih pripomb je na voljo tukaj.

Komentiraj

Filed under Pobude

Ustanovljena je Art kino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije

Z ustanovno skupščino v Velenju je bila ustanovljena Art kino mreža – združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije, ki si bo s svojimi aktivnostmi prizadevala za celovito ureditev in nadaljnji razvoj nacionalne reproduktivne kinematografije.

V programski listini je zapisano, da bo Art kino mreža svojim članom redno zagotavljala dostop do relevantnih informacij s področja kinematografije, skrbela bo za izobraževanje programskih sodelavcev in kinooperaterjev. Prizadevala si bo za obogatitev filmskih sporedov svojih članov ter usklajeno in učinkovito promocijo kakovostnih filmov ves čas prikazovanja. Pripravljala in izvajala bo skupne projekte filmske vzgoje za vse starostne skupne obiskovalcev. Gradila bo pregledno, pošteno in učinkovito sodelovanje z distributerji in drugimi partnerji.

Mreža bo svojim članom zagotavljala strokovno pomoč pri reševanju infrastrukturnih, tehničnih, organizacijskih in programskih vprašanj kinematografske dejavnosti. Prizadevala si bo za vzpostavitev tvornega dialoga z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in nacionalnim filmskim skladom ter predlagala korake k vzpostavitvi stabilnih pogojev za nemoteno delovanje kinematografov, ki v svoje programe redno vključujejo kakovostne in umetniške filme ter posebno pozornost namenjajo domačemu filmu. Zavzemala se bo za formiranje učinkovitega modela nacionalne mreže kinematografov kot pomembnega sooblikovalca in izvajalca slovenske kulturne politike na področju filma. Posebno pozornost bo združenje namenjalo procesu digitalizacije slovenskih kinodvoran. S pomočjo kredibilnih zunanjih sodelavcev bo svojim članom nudilo strokovno pomoč pri pripravi in izvedbi vseh aktivnosti, ki so potrebne za prehod na digitalno reprodukcijo filmov.

Imperativ delovanja Art kino mreže je kar najširša vključenost njenih članov v oblikovanje in izvajanje njenega programa.  Združenje bo posebej skrbno negovalo tvoren in odprt dialog med vsemi njegovimi člani ter drugimi partnerji s področja kinematografske dejavnosti.

V mrežo bi na tem mestu radi povabili vse slovenske prikazovalce kakovostnega in umetniškega filma in verjamemo, da bo delo združenja opazno prispevalo h kakovosti programa naših kinematografov ter pripomoglo k dvigu filmske kulture v celotni Sloveniji.

Člani, ki so pristopili na ustanovni skupščini so: Festival Velenje, Zveza kulturnih društev Grosuplje, Občina Pivka, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, DPD, Svoboda Žiri, Kosovelov dom Sežana – kulturni center Kras, Center za kulturo, šport in prireditve Izola – Art kino Odeon, Cankarjev dom, kongresni in kulturni center Ljubljana, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Zveza kulturnih društev Tolmin, Kulturni dom Slovenj Gradec, Linhartova dvorana Radovljica, Društvo za razvoj filmske kulture Maribor, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Kulturni dom Krško, Društvo za ustvarjalnost FILTER, Celje – Mestni kino Metropol, Javni zavod Kinodvor, Ljubljana.

Predsednica upravnega odbora združenja je postaja Marjana Štalekar (Slovenj Gradec), podpredsednik Andrej Kokod (Radovljica), sekretar pa Marjan Geohelli (Vrhnika).

Komentiraj

Filed under Pobude, Skupost, Srečanja

MK vabi na pogobor o Predlogu osnutka zakona o slovenskem filmskem centru – javnem skladu

Pred zaključkom javne razprave, Ministrstvo za kulturo RS vabi na pogovor o Predlogu osnutka zakona o slovenskem filmskem centru – javnem skladu,  ki bo v četrtek , 4. marca 2010 ob 15. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo , Maistova 10, Ljubljana v pritličju.

Po predstavitvi najpomembnejših poudarkov iz javne razprave o Predlogu osnutka Zakona o slovenskem filmskem centru – javnem skladu. ki je v celoti objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo, MK vabi k strokovni razpravi , v prepričanju, da bo prispevek vseh tistih, ki delate na  tem področju, lahko bistveno pripomogel k sodobni zakonski ureditvi.

Komentiraj

Filed under Novosti, Pobude