Monthly Archives: oktober 2009

Oddali smo pripombe na razpis MK

Danes zjutraj smo na g. Vojka Stoparja, direktorja direktorata za medije, MK naslovili pripombe k Rednem letnem javnem razpisu za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov (JPR18-KT-2009), kakor smo se to dogovorili z MK (glej zapisnik) in kakor smo to načrtovali na Srečanju prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma v Kinodvoru (glej zapisnik). Besedilo oddanega razpisa je na voljo tukaj, dopolnilo, ki smo ga na željo Kulturnega doma Nova Gorica posredovali v elektronski obliki, pa tukaj.

Advertisements

Komentiraj

Filed under Pobude, Razpisi

Poziv strokovni javnosti glede predloga novih splošnih pogojev poslovanja FS

Filmski sklad je na svoji spletni strani poziva strokovno javnost, da najpozneje do 6. novembra 2009 poda pripombe na predlog novih Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada RS – javnega sklada. Poziv je priložnost za razmislek in analitične pripombe o tem na kakšen način naj se v nove splošne pogoje poslovanja FS vključi kinematografsko reprodukcijo (prikazovanje), distribucijo, digitalizacijo itd.

Predlog in poziv najdete na spletni strani FS.

Komentiraj

Filed under Digitalizacija, Pobude

Pripombe k rednem letnem razpisu za sofinanciranje mreže art kinematografov (MK)

Glede na do sedaj zbrane podatke o prikazovalcih, ki se vključujejo v kino mrežo in glede na pripombe, ki ste jih nekateri posredovali na razpis za sredstva podpore art mreži s strani Ministrstva za kulturo smo oblikovali naslednje Pripombe k rednem letnem razpisu za sofinanciranje mreže art kinematografov (MK).

Na podlagi ugotovitve, da  so posamezne specifike med prikazovalci v mreži tako zelo različne, da bi enotni razpisni kriteriji po eni strani lahko izključevali manjše prikazovalce, ki le s težka ustvarjajo dovolj filmskega programa, programa promocije filma in filmske vzgoje, ali pa preprosto nimajo ustrezne infrastrukture, po drugi strani pa zanemarjali dejstvo, da gre le za (edini tovrstni) ciljni razpis za podporo art kinematografom, ki se primarno ukvarjajo s kakovostnim in art filmom, smo (navkljub opozorilom MK o posledicah recesije) vztrajali na povišanju sredstev in novi sistemizaciji v dve obliki podpore:

– Redni letni razpis (projektni) namenjen širšemu krogu prikazovalcev z najmanjšimi možnimi razpisnimi pogoji.

– 3 letni programski razpis namenjen art kinematografom, ki izkazujejo neko stalnost v delovanju in imajo obstoječ program promocije filma in/ali filmske vzgoje.

Na ta način naš predlog predvideva bistveno lažje načrtovanje programov in bolj urejeno podporo močnejšim art kinematografom in tudi možnost za pridobitev podpore manjšim prikazovalcem, ki se ne nujno primarno ukvarjajo s filmom, ampak je njihov doprinost filmski kulturi in razvijanju ponudbe kakovostnega in umetniškega filma pomemben za enakomeren razvoj filmske kulture na celotnem območju RS.

Cilj, ki ga zasledujemo tako eni, kot drugi pa mora ostati zagotavljanje boljše dostopnosti kakovostne in umetniške filmske produkcije na celotnem območju Republike Slovenije in v čim več krajih po Sloveniji, s tem pa tudi širitev art kinematografske dejavnosti.  Vsi vključeni v mrežo naj kontinuirano skrbijo za razvoj in raznolikost filmske kulture z izvajanjem programov promocije filma in programov filmske vzgoje, saj nas ravno ta dejavnost za podporo filmski kulturi in promocijo kakovostnega filma loči od komercialnih kinematografov, ki potrošnikom ponujajo zgolj in samo projekcijo.

Morebitne dodatne pripombe in konkretne dopolnitve predlogov prosim sporočite najkasneje do četrtka, 29.10. do 10. ure zjutraj. Če pripomb nimate, to jemljemo kot potrditev, saj smo po dogovoru z MK pripombe dolžni posredovati najkasneje do 30.10.2009.

8 komentarjev

Filed under Pobude, Razpisi

Poklicno usposabljanje kinooperaterjev

Včeraj, 19.10 je v razpisnem roku DZU Filter (Mestni kino Metropol, kot soorganizator pa tudi Kinodvor) oddal vlogo na Javni razpis izvajalcev programov razpisnega usposabljanja (MK) s programom poklicnega usposabljanja kinooperaterjev, kot je bilo dogovorjeno na Srečanju prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma (5.10.09) v Kinodvoru. V kolikor bo vloga na razpisu kandidirala uspešno, se lahko nadejamo izvedbe intenzivnega tečaja za kinooperaterje za katerega smo tudi zbirali interes v mreži.

1 komentar

Filed under Operaterji

Strokovno srečanje s področja kino mreženja bo 24. in 25.11.2009

Danes smo dokončno potrdili datum za Strokovno srečanja z mednarodno udeležbo na temo kino mreženja. Dvodnevno strokovno srečanje bo potekalo 24. in 25. novembra 2009 v Kinodvoru. Pričakujemo zelo močno udeležbo mednarodnih strokovnjakov s področja kino mreženja, predstavitve profilov kino mrež ter digitalizacije kinematografov. Srečanje utegne za nadaljni razvoj kino mreže v Sloveniji igrati ključno vlogo, tako v iskanju primerjalnih modelov, vzpostavljanju optimalnega modela delovanja naše kino mreže, kot v dogovarjanju za (enoten) model državne in občinske podpore. Natančnejši potek srečanja seveda še sledi, z današnjim obvestilom pa smo želeli zgolj sporočiti, da bomo Vaše udeležbe 24. in 25. novembra, v Kinodvoru zelo veseli!

Komentiraj

Filed under Digitalizacija, Pobude, Skupost, Srečanja

3D tehnologije kot komunikacijsko orodje 21. stoletja

Želite tudi vi odkriti nove poti in načine, na katere se lahko sporazumevamo skozi večrazšenostne tehnologije, ali pa poglobiti znanje, ki ga že imate?

Pripravili smo odličen in razgiban program z izjemnimi domači in tujimi predavatelji, ki vam bodo razirjali obzorja o 3D jeziku na področjih arhitekture, urbanizma, oblikovanja in kulturne dediščine.

V kolikor se na konferenco še niste registrirali je čas, da to storite sedaj, saj je na voljo le e 24 prostih mest.

PRIJAVA

Ne zamudite pa niti Osrednjega panela, kjer bomo s strokovnjaki razpravljali o tem kako bodo 3D tehnologije zaznamovale vsa podro誡 naega ivljenja.

PROGRAM KONFERENCE smo priloili tudi v priponki.

Več informacij o konferenci najdete na uradni spletni strani konference.

Dodatne informacije:

Katja Bučan

IB-PROCADD d.o.o.

Tel: +386 1 565 72 50

Fax: +3861 568 45 78

Gsm: +386 41 657 927

e-pota: kbucan@ib-procadd.si

www.ib-procadd.si

Komentiraj

Filed under Digitalizacija

Pobude in predlogi za delovanje art kino mreže — Kulturni dom Slovenj Gradec

Kaj je glavni problem s katerim se soočate kot prikazovalec?

–                prikazovanje filmov s prevelikim časovnim zamikom od začetka prikazovanja v Sloveniji,

–                skromna tehnična opremljenost dvorane (analogni Dolby Stereo Surround, slabo ozvočenje), brez DVD projektorja in možnosti predvajanja nepodnaslovljenih filmov,

–                premalo finančnih sredstev za reklamo in dobro promocijo posameznih akcij,

–                skromna finančna podpora projektov namenjenih vzgoji mlade filmske publike v osnovnih šolah in vrtcih,

–                pomanjkanje strokovnih kadrov, ki bi se ukvarjali samo s filmom oz. pretežno s filmsko dejavnostjo znotraj programov Kulturnega doma Slovenj Gradec,

–                skromna ali nikakršna filmska vzgoja v rednih programih osnovnih in srednjih šol,

–                pogrešamo tematsko pripravljene sklope namenjene filmski vzgoji (film, predavanje, diskusija …) po žanrih, vsebinah, časovnih obdobjih, tehnikah in nastajanju filma,

–                kontinuirano usposabljanje in izpopolnjevanje tehničnega kadra (kinooperaterji),

–                mesečnik, v katerem bi bil predstavljen sprotni program kvalitetnih in umetniških filmov, dogajanja na domačih in tujih festivalih, vsi pomembni dogodki za film v tistem časovnem terminu (tudi razpisi in podobno),

–                skromno oz. nikakršno sodelovanje med Filmskim skladom, Kinoteko …

Kaj pričakujete od občin in lokalne podpore?

–                finančno pomoč pri rednem obratovanju v obdobju slabšega stanja kinematografije,

–                zagotavljane prostorsko-tehničnih pogojev (posodobitve)

–                pomoč in sodelovanje pri pobudah in predlogih danih ministrstvom za kulturo in šolstvo ter javnim medijem

Kakšno bi moralo biti po vašem mnenju financiranje občin in ministrstva?


OBČINE:

–                zagotavljanje prostorskih pogojev in ustreznih strokovnih kadrov,

–                dolgoročno sofinanciranje rednih programov in sprotnih projektov,

–                finančna soudeležba pri projektu digitalizacije kinematografa,

–                strokovna pomoč pri kandidiranju na različnih domačih in mednarodnih razpisih.

MINISTRSTVO:

–                zagotoviti ustrezna finančna sredstva za zagon in delovanje art kino mreže,

–                prilagoditi razpis Art kino – vsaj dvoletni projekti, z ustrezno finančno podporo,

–                uskladiti in izdelati projekt digitalizacije skupaj z lokalnimi skupnostmi, distributerji, Filmskim skladom in kinematografi, vključenimi v mrežo,

–                finančna podpora lokalnim okoljem za odpiranje in posodabljanje mestnih kinematografov,

–                spodbuditi Filmski sklad RS, da v večji meri v svoj program vključi tudi reproduktivno kinematografijo. Namen ustvarjanja slovenskih filmov naj bi bil v prvi vrsti, da jih gledalci lahko tudi vidijo.

Katera je prva stvar, ki jo moramo kot kino mreža nasloviti?

–                pridobiti sredstva za koordinacijo mreže,

–                izpeljati izobraževanje kinooperaterjev,

–                izdelati prioritetni program mreže:

  • distributer naj eno filmsko kopijo zagotovi za predvajanje v mreži
  • izdela se vrstni red predvajanj znotraj mreže kinematografov,
  • skupna naj bi bila reklama, kjer se najavljajo datumi predvajanja filmov v posameznem kraju,
  • za vsak film, ki se vrti v mreži, se z distributerjem dogovori enoten procent najemnine, saj se mora upoštevati skupno število obiskovalcev, ki ga doseže film s prikazovanjem znotraj mreže. Tako ne bi prihajalo do tega, da bi morali za posamezne, slabo obiskane projekcije plačevati minimalne najemnine. Film se začne predvajati v Kinodvoru, in po dogovorjenem vrstnem redu kroži znotraj mreže. Vsak kino zase podpiše z distributerjem pogodbo in poročilo pošlje direktno lastniku filma, kopijo pa v centralno zbirko v okviru mreže.
  • mreža naj bi za vse člane pripravljala predloge programov za filmsko vzgojo
  • za člane naj bi mreža zbirala vse potrebne statistične podatke, podatke o tehničnih, prostorskih, kadrovskih in drugih pogojih
  • mreža naj bi skrbela za sodelovanje s sorodnimi organizacijami in združenji v Sloveniji in po svetu
  • mreža naj bi povezovala projekte z drugimi zainteresiranimi združenji z namenom promocije in popularizacije filma
  • in skrbela za redna tematska delovna srečanja.

Slovenj Gradec, 16. 10. 2009

Marjana Štalekar,

direktorica Kulturnega doma Slovenj Gradec

4 komentarji

Filed under Pobude